Polityka zwrotów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem z podaniem numeru zamówienia który chce sie zwrócić. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@senga-dance.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy  o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-stu dni kalendarzowych.
 5. Zwrotowi podlegają jedynie produkty nieużywane, wraz z opakowaniem i przypiętymi oryginalnie metkami, nienoszące znamion użytkowania (bez zapachu perfum, proszku, ). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest Produkt niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Zwrotu towaru należy dokonać: do paczkomatu InPost WAW175M – dane potrzebne do wysyłki Agnieszka Malczyk, tel. 505-149-170, mail: kontakt@senga-dance.pl lub kurierem na adres:  Senga Agnieszka Malczyk, ul. Nowoursynowska 139A/2, 02-776 Warszawa, tel. 505-149-170, mail: kontakt@senga-dance.pl
 8. Konsument może również skorzystać z opcji bezpłatnego zwrotu InPost, wystarczy kliknąć na link https://szybkiezwroty.pl/pl/SENGA_DANCEWEAR i zarejestrować zwrot. Zwrotu można dokonać również w aplikacji InPost w zakładce ,,zwróć”.
 9. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć formularz zwrotu
 10. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi tylko ewentualne, bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.